/ Sundhedsklinik
 
 
 
 Translate

Der er mulighed for at oversætte denne hjemmeside til forskellige sporg via Google translate.
Du skal være opmærksom på at det er en automatisk oversættelse, så der gives ingen garanti for korrekt oversættelse.
Prøv Google translate herunder.

It is possible to translate this website to different Languages via Google translate.
You should be aware that it is an automatic translation, so there is no warranty for correct translation.
Try Google translate below.

 

Sundhedsklinik

Sundhedsklinik og Servicecenter
Information fra  Asylcenterets Sundhedsklinik Kærshovedgård
 
Henvendelse uden aftale til klinikkens personale kan ske i klinikkens åbningstid. Klinikkens åbningstid kan du se under åbningstider til højre her på siden.  Alt anden henvendelse er alene med forudgående aftale.
Som asylansøger kan man få nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling.
 
SYGEPLEJERSKE
Der er ansat sygeplejersker i klinikken på Kærshovedgård.
Al kontakt til centerlægen og sundhedsvæsenet foregår via sygeplejersken.
Inden henvendelse er det en god idé at forberede sig på disse spørgsmål:
• Hvad er problemet?
• Hvornår begyndte det?
• Har du feber?
• Har du smerter?
• Har andre i dine omgivelser samme symptomer?
• Har du oplevet dette før?
 
Det er sygeplejerskerne, som kan give dig vejledning og praktisk hjælp ved en skade eller akutte problemer eller sørge for at du bliver indkaldt til lægen.
 
LÆGE
Lægen har konsultation i klinikken på Kærshovedgård..
Lægen kan behandle i klinikken eller henvise til anden behandling.
Det er lægen, der vurderer, om det er nødvendigt at henvise til speciallæge, psykolog, undersøgelse eller behandling på sygehus.
 
PSYKIATER
Psykiateren har konsultation i klinikken på Kærshovedgård eller i Jelling.
Det er alene lægen, der kan henvise til psykiater behandling ved behov.
 
PSYKOLOG
Psykologen har konsultationer i klinikken på Kærshovedgård eller i Jelling.
Det er alene lægen, der kan henvise til psykolog behandling ved behov.
 
KLINIKSEKRETÆR
Det er ofte sekretæren som indkalder til undersøgelser og behandlinger inden for og uden for centret.
Sekretæren sørger for den nødvendige tolkebestilling og rutevejledninger.
 
JOURNAL
Der føres journal over alle konsultationer, undersøgelser og behandlinger.
Du har ret til at få at vide hvad der står i sin journal.

TOLKNING
Vurderes der, at der er behov for oversættelse vil der være bestilt tolk ved forudbestilt konsultation hos læge, speciallæge, sygeplejerske, psykolog og på sygehus.

MEDICIN
• Medicin bliver betalt for dig
• Husk at få fornyet recept på medicin mindst én uge, inden det sidste bruges.

BRILLER OG ANDRE HJÆLPEMIDLER
• Nødvendige briller bliver betalt for dig
• Nødvendige hjælpemidler bliver betalt for dig
• Sygeplejersken hjælper med vejledning, udmåling og vurdering til dette

TANDLÆGE
• Du kan få smertelindrende og uopsættelig tandbehandling. Hvis du ønsker forebyggende eller konserverende tandbehandling er det for egen regning, da Udlændingestyrelsen ikke betaler dette for voksne asylsøgere.
 
BEVILLING
I mange tilfælde skal der søges om bevilling til behandling.
Ansøgningerne behandles af udlændingestyrelsen.
Behandlingstiden for en ansøgning kan vare op til én måned.

TRANSPORT
Transport til behandling og undersøgelse uden for centret foregår med offentlige transportmidler og bliver betalt for dig. Kriminalforsorgen vil hjælpe dig hermed.

AFTALER
Når man har en aftale, vil man få besked fra klinikken. På postlisten ved administrationen kan man se, om der er besked til en. Du vil også her se, om dit ID nummer og mødetidspunkt står på klinik listen, hvor du så skal møde op i klinikken til en aftale.
 
Se mere om
 The Health Clinic

Information to you from
The Health clinic Kærshovedgård

Download in English here

 Åbningstider

Mandag     Kl.09:00 - til Kl.10:30

Onsdag      Kl.09:00 - til Kl.11:00

Fredag       Kl.09:00 - til Kl.11:00

 
 Akut brug for lægehjælp

Har man brug for lægehjælp på tidspunkter hvor der ikke er sundhedspersonale på centret.
Kontakt personalet i hovedvagten, der vil hjælpe dig

 Mød i god tid til aftale

Det er meget vigtigt at man møder i god tid, til en aftale.
Er man forhindret, SKAL man melde afbud til klinikken. Du skal altid kunne vise dit ID kort ved henvendelse i klinikken.

Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100