Dansk Flygtningehjælp / Reintegrationsprogram Irak

Reintegrationsprogram Irak

Irak
Danmark deltager i øjeblikket i et reintegrationsprogram for afviste asylansøgere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til Irak.
Formålet med programmet er at tilbyde reintegrationsydelser til afviste irakiske asylansøgere, som frivilligt ønsker at vende tilbage til Irak. Reintegrationsprogrammet er en del af European Reintegration Network (ERIN) og omfatter det centIrakrale og sydlige Irak.
Danmark har 10 pladser i programmet, der udløber den 31. maj 2018.
Udlændingecenter Nordsjælland (politiet) vil have ansvaret for at planlægge udsendelsen, herunder tage kontakt til ambassaden og få udstedt de nødvendige rejsedokumenter.
Hvem er omfattet af programmet?
Programmet omfatter som udgangspunkt alle irakiske asylansøgere i alle faser af den danske asylprocedure, heriblandt også ansøgere som ønsker at frafalde deres asylansøgning.
Der er som udgangspunkt derfor ingen kriterier for udvælgelse af ansøgere, der kan deltage i programmet. Der er dog et krav om, at du skal medvirke til udsendelse.
Reintegrationsstøtten tilbydes udelukkende til irakiske statsborgere.
 
Iraq
Denmark is currently participating in a reintegration programme for rejected asylum seekers who want to return voluntarily to Iraq.
The objective of the programme is to provide reintegration support to rejected asylum seekers who voluntarily decide to return to Iraq. The reintegration programme is run by the European Reintegration Network (ERIN) and covers central and southern Iraq.
Denmark has 10 places in the programme, which terminates on may 31, 2018
UCN Nordsjælland (the police) is responsible for planning departures – including making contact with the embassy to secure relevant travel documents. 
Who can take part in the programme?
The programme is available to any asylum seeker from Iraq, during any phase of their asylum application in Denmark – this includes asylum seekers who wish to withdraw their application for asylum.
This means that there are no major restrictions regarding the selection of asylum seekers who can take part in the programme. However, it is a requirement that you cooperate with the authorities in regard to your departure from Denmark. You must also be a citizen of Iraq.

Click on the links below for more information on the reintegration programme in Iraq:
HERE & HERE
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100