Translate

Der er mulighed for at oversætte denne hjemmeside til forskellige sporg via Google translate.
Du skal være opmærksom på at det er en automatisk oversættelse, så der gives ingen garanti for korrekt oversættelse.
Prøv Google translate herunder.

It is possible to translate this website to different Languages via Google translate.
You should be aware that it is an automatic translation, so there is no warranty for correct translation.
Try Google translate below.

 
 

Om regler på Udrejsecenter Kærshovedgård

På et udrejsecenter, bor mennesker med forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde. Derfor er der på centret en fælles husorden, som beskriver regler og retningslinjer, som gælder for alle beboere.
Husordenen har til formål at sikre, at alle beboere ved, hvilken adfærd, der skal udvises, så det giver en rolig og stabil hverdag for alle beboere.
Når du flytter ind på centret vil du hurtigst muligt efter ankomsten få en kontrakt, hvor du kan se hvilke aktiviteter du skal deltage i. Ud over disse aktiviteter, vil der også være mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter.
På centret er der adgang til sundhedsmæssig bistand.
Du kan ved at følge de anvisninger, du får af personalet på centret også opfylde de krav der er stillet i forhold til meldepligt, opholdspligt og aktivitetspligt.
Husk også at tjekke de meddelelser, der sættes op på tavlen til beboerne. Her kan stå/være oplysninger, som er både vigtige og interessante for dig.
I menuen til venstre kan du se mere om husorden på Udrejsecenter Kærshovedgård Har du spørgsmål, kan du selvfølgelig rette henvendelse til personalet.
 
Se mere om
Download Husorden - Regler

Du kan hente Husorden herunder

Dansk

Engelsk

Fransk

Russisk

Somalisk

Farsi

Sorani

Pasto

Tigrinya

Dari

Arabisk

 
 Værelset bliver tømt

Hvis du ikke har været tilstede på centret i 3 dage uden lovlig grund, vil dit værelse blive tømt.
Dine ejendele vil blive pakket og opbevaret på depot i 3 måneder.
Vender du tilbage efter dit værelse er tømt, kan du ikke påregne at få dit gamle værelse igen

 
Gæster og besøg

Du er meget velkommen til at få besøg.
Der er nogle ganske få regler der skal overholdes i forbindelse med med besøg.
Dine gæster skal overholde husordenen og må ikke overnatte på centeret eller spise i centerets cafeteria under deres besøg.
Der er besøgstid dagligt i tidsrummet: kl. 13.00 – 20.00.
Der vil blive krævet legimation af dine gæster ved adgangskontrollen.
Dine gæster får ved besøgets start udleveret et gæstekort, kortet skal bæres synligt under besøget, og afleveres til personalet ved afrejse.

Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100