/ Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politis opgaver på Kærshovedgård
Midt- og Vestjyllands Politi har døgnbemanding på Kærshovedgård, hvor der altid minimum er to betjente tilstede. Politiet har ansvaret for at varetage sikkerhed og tryghed på- og udenfor centret. Fokus er både på borgere i nærområder samt beboerne på centret, hvor politiets tilstedeværelse skal sikre, at alle parter føler sig trygge og godt behandlet. Politiet har desuden iværksat tryghedsskabende initiativer. Blandt andet i form af dialog med naboer, planlægning af faste, daglige patruljerunderinger ved centret og i øvrigt tilstedeværelse på kritiske tidspunkter. Derudover naturligvis ved opstået behov. Læs mere om dette under fanen tryghedsambassadører.

Rigspolitiets opgaver på kærshovedgård
Rigspolitiet har ansvaret for udsendelse af personer uden lovligt ophold. Rigspolitiet har ansvaret for sagsbehandlingen i udsendelsessagerne i form af motivations-fremmende samtaler, ligesom Rigspolitiet har ansvaret for afviklingen af meldepligt. Det er desuden Rigspolitiet, der skal indstille til Udlændingestyrelsen, at der i relation til flytningen af den pågældende person til udrejsecentret træffes afgørelse om opholdspligt på centret.


Har du spørgsmål til politiets rolle på Kærshovedgård, kan du kontakte fagkoordinator Kenn Hjort Sørensen på mail: KHS010@politi.dk.

Pressehenvendelser skal ske via: MVJYL@politi.dk.
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100