Nyttige informationer om Udrejsecenter Kærshovedgård

 
Velkommen til hjemmesiden for Udrejsecenter Kærshovedgård
Målet, og grundlaget for hjemmesiden at at kunne give nuværende beboere, kommende beboere, beboernes familie / netværk, samarbejdspartnere, og andre interesserede en fyldestgørende information om centret.
 
Hjemmesiden er i første omgang kun på dansk, da det vil være alt for omfattende at oversætte alle informationer til alle de sprog der tales som første sprog på centret.
Der er mulighed for at få en oversættelse af hjemmesiden via google translate, benyttes denne mulighed bør du lige være opmærksom på at det er en automatisk oversættelse, og derfor gives der fra centrets side ingen garanti for korrekt oversættelse.
 
Lidt om Udrejsecenter Kærshovedgård 
Lokaliteten Kærshovedgård, der siden 1943 har fungeret som åbent fængsel, blev den 01.01.2016 nedlagt,og omdannet til udrejsecenter med en kapacitet på op til 600 personer.
 
Etableringen af Udrejsecenter Kærshovedgård er en udmøntning af regeringens asylpakke fra efteråret 2015.
 
Udrejsecentret er et asylcenter og etableringen af udrejsecentret er et led i at styrke indsatsen i forhold til en hurtig og effektiv udsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark og at tilskynde disse personer til at udrejse.

Hvem bor, og skal fremover bo på Kærshovedgård
  • Voksne kvinder og mænd, der har fået endeligt afslag på asyl og hvis udrejsefrist er overskredet.
  • Personer, der er udvist ved dom.
  • Personer, der er på tålt ophold.
 
Se mere om
 
Oversigtsplan over center.
Klik på foto for at forstørre.
 
Overnatning udenfor center

Ansøgning om overnatning udenfor
Udrejsecenter Kærshovedgård.
Download ansøgningsskema her

 
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100