/ Forbudte genstande og effekter

Forbudte genstande og effekter

Genstande der ikke er tilladt på Udrejsecenter Kærshovedgård

Beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård må under opholdet ikke være i besiddelse af nedenstående genstande:

Uniformer, genstande og effekter der har relationer eller tilhørsforhold til rocker   grupperinger, bande grupperinger, ulovlige grupperinger, racistiske grupperinger, og ekstreme religiøse grupperinger.
 
Ulovlige knive.

Kogeplader, kogekedler og lignende el apparater der har et stort strømforbrug.

Alkohol.

Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.

Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen.

Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen.

Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande.
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100