Dansk Flygtningehjælp / Reintegrationsprogram Somalia

Reintegrationsprogram Somalia

Somalia
Danmark deltager i øjeblikket iet reintegrationsprogram for afviste asylansøgere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til Somalia.
Formålet med programmet er at tilbyde reintegrationsydelser til afviste somaliske asylansøgere, som frivilligt ønsker at vende tilbage til Somalia. Reintegrationsprogrammet varetages af Dansk Flygtningehjælp (Somalia) og omfatter udvalgte byer i det sydlige og centrale Somalia samt Puntland og Somaliland.
Danmark har 5 pladser i programmet, der udløber den 30. junij 2018.
Udlændingecenter Nordsjælland (politiet) vil have ansvaret for at planlægge udsendelsen, herunder tage kontakt til ambassaden og få udstedt de nødvendige rejsedokumenter.
Hvem er omfattet af programmet?
Du skal opfylde nogle betingelser for at blive en del af programmet. Dansk Flygtningehjælp i Danmark foretager den indledende screening, og efterfølgende træffer Dansk Flygtningehjælp i Somalia den endelige beslutning, om du kan få støtte gennem programmet.
 
Somalia
Denmark is currently participating in a reintegration programme for rejected asylum seekers who want to return voluntarily to Somalia.
The objective of the programme is to provide sustainable and dignified reintegration of individuals who voluntarily decide to return to Somalia.  The programme is run by the Somali branch of the Danish Refugee Council, and covers return to selected towns in central and southern Somalia, as well as Puntland and Somaliland.
Denmark has 5 places in the programme, which terminates on June 30th, 2018.
UCN Nordsjælland (the police) is responsible for planning departures – including making contact with the embassy to secure relevant travel documents.
Who can take part in the programme?
You would have to fulfil a number of requirements in order to join the programme.
The Danish Refugee Council in Denmark performs an initial screening, after which the Somali branch of the Danish Refugee Council makes the final decision as to whether you qualify for the programme.

 

Click on the links below for more information on the reintegration programme in Somalia:

HERE  & HERE & HERE
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100