Dansk Flygtningehjælp

Introduction to the Danish Refugee Council
The Danish Refugee Council is a private humanitarian organisation that works independently of the authorities in Denmark.

The Danish Refugee Council offers free legal advice to asylum seekers.  Because we are a private organisation, we are unable to change the status of your case – only the appropriate Danish authorities can do that.

What we can do is offer personal legal advice, and we can answer any questions you have regarding the practice, procedures and rules relevant to the Danish asylum system.

All of our case officers have a duty of confidentiality. This means that we are not allowed to pass on any information to the authorities relating to matters that we discuss with you. Our meetings with you are private.

You can find more information about the Danish Refugee Council by clicking on the link below:

https://flygtning.dk/danmark/asyl

 

Danish Refugee Council activities at Kærshovedgård Departure Centre

If you are living at Kærshovedgård, then you have received a final rejection of your asylum application.

As a rejected asylum seeker you are entitled to a personal advisory meeting with the Danish Refugee Council, where you have the opportunity to talk about your case, get legal advice from our lawyers, and discuss any issues or questions that are important to you in connection with returning to your own country.

If necessary, we will arrange for a translator to be present at the meeting.How can I get in contact with Danish Refugee Council at Kærshovedgård?

If you live at Kærshovedgård, and wish to have a meeting with the Danish Refugee Council, you can visit our offices during opening hours:

Monday            10:00 – 12:00
Tuesday           10:00 – 12:00 and 13:00 – 14:00 (Translator: Farsi; Dari; Arab)
Wednesday      10:00 – 12:00
Thursday          10:00 – 12:00 and 13:00 – 14:00 (Translator: Farsi; Dari; Arab)
Friday               10:00 – 12:00

You are always welcome to stop by our office. If we don’t have a translator, or do not have the time to talk with you at once, we will plan a meeting with you later.
 
 Can I receive economic support if I decide to return to my own country?

There are reintegration programmes available for rejected asylum seekers returning to:

Somalia                
Iraq                         
Afghanistan           
Ethiopia                  
Iran                          
Nepal                      
Pakistan                
Other   
 
 
 
______________________________________________________________________
 
Introduktion til Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, som arbejder uafhængigt af myndighederne.
Dansk Flygtningehjælp yder gratis rådgivning til asylansøgere i Danmark. Som privat organisation kan vi ikke ændre status i din sag – det er alene myndighederne der kan det. Men vi kan tilbyde personlig, juridisk rådgivning, og vi kan svare på dine spørgsmål om praksis, procedurer og regler vedrørende asylsystemet. Samtlige rådgivere har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke må videregive oplysninger om de emner, vi drøfter med dig, til myndighederne. Samtalerne er private.

Du kan finde flere informationer om Dansk Flygtningehjælp her:
https://flygtning.dk/danmark/asyl


Dansk Flygtningehjælps rådgivning på udrejsecenter Kærshovedgård
Hvis du bor på Kærshovedgård, har du fået endeligt afslag på asyl.
Som afvist asylansøger har du ret til en individuel rådgivningssamtale med Dansk Flygtningehjælp for at gennemgå dit afslag på asyl, søge juridisk rådgivning og tag en drøftelse af de overvejelser og konkrete spørgsmål, der er vigtige for dig i forhold til at vende tilbage til dit hjemland.

Der vil være mulighed for at bestille tolk til samtalen. 


Hvornår er Dansk Flygtningehjælp på Kærshovedgård

Mandag          10:00 – 12:00                                                                 
Tirsdag           10:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00 (Fast tolk – farsi, dari og arabisk)
Onsdag          10:00 – 12:00 
Torsdag          10:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00 (Fast tolk – farsi, dari og arabisk)
Fredag            10:00 – 12:00

  
 
 
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100