/ Depot

Depot

 
Når du ankommer til Udrejsecenter Kærshovedgård vil du snarest efter din ankomst, eller så snart vi har modtaget dine ejendele med fragtmanden få disse udleveret.
Dette sker på centrets depot.

Du skal være opmærksom på at der er en begrænsning med hensyn til hvor mange af dine egne effekter du kan have på dit værelse. 
 
Du må på eget ansvar have egne nødvendige effekter på dit værelse. Andre effekter kan medbringes i den udstrækning, der er plads til det på værelset. Du må ikke medbringe større indbo uden personalets tilladelse. Effekter som du ikke kan få udleveret kan opbevares påudrejsecentrets lager, dog må det ikke fylde mere en, hvad der kan placeres på en palle svarende til 1 m3.
 
 
Se mere om
 Depot

Tirsdag        Kl.09:30 - til kl. 12:00

Torsdag        Kl.09:30 - til kl.12:00

 
Udlevering af hygiejneposer

Udlevering af hygiejneposer sker hver anden torsdag (ulige uger) på depotet

Torsdag        Kl.09:30 - til kl.12:00

 Værelset bliver tømt

Hvis du ikke har været tilstede på centret i 3 dage uden lovlig grund, vil dit værelse blive tømt.
Dine ejendele vil blive pakket og opbevaret på depot i 3 måneder.
Vender du tilbage efter dit værelse er tømt, kan du ikke påregne at få dit gamle værelse igen

 
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100